top of page

การเดินทางของความรัก (The Journey Of Love)

หากจะเปรียบความรักสักเรื่อง คงเปรียบเสมือนการเดินทางหรือการผจญภัยของคนสองคนที่มาพบกันและออกเดินทางไปด้วยกัน พร้อมกับต้องเจออุปสรรคมากมายที่ต้องฝ่าฝันไปและร่วมทุกข์ร่วมสุขเพื่อประคองความรักของกันและกันให้มั่นคงและไปถึงจุดหมายปลายทาง เพื่อถือว่าเป็นการพิสูจน์ความรัก

หลาย ๆ คู่คงอยากจะเล่าเรื่องราวการเดินทางของความรักผ่านภาพ ถ่ายพรีเวดดิ้ง ที่ต่างไปจากการถ่ายในสตูดิโอแบบเดิม ๆ เราขอแนะนำการ ถ่ายพรีเวดดิ้ง นอกสถานที่ ลองนึกถึงสถานที่ที่คุณและคู่รักของคุณได้ใช้เวลาที่แสนพิเศษร่วมกัน เช่น สถานที่ที่พวกคุณได้พบกันครั้งแรก ออกเดทกันครั้งแรก สถานที่ที่คุณสารภาพรักกับคนรักของคุณ หรือสถานที่ที่คุณขอคนที่คุณรักแต่งงาน ไม่ว่าจะเป็นที่ ทะเล ภูเขา ป่า หรือน้ำตกเหล่านั้น ซึ่งถือว่าเป็นสตูดิโอชั้นดีเลยทีเดียว เพราะนอกจากความงามของธรรมชาติที่สรรค์สร้างขึ้นมาแล้ว ภาพจากสถานที่เหล่ามันยังนำพาความทรงจำดีๆของพวกคุณกลับมา อีกทั้งยังสื่อความหมายถึงการออกเดินทางครั้งใหญ่เพื่อไปผจญภัยและเป็นจุดเริ่มต้นในการใช้ชีวิตร่วมกัน…

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page