top of page

จากกล้องถ่ายรูปส่วนพระองค์สู่ความทรงจำของคนไทย


ฉันเป็นกษัตริย์ก็จริง แต่ฉันก็ยังมีอาชีพเป็นช่างภาพของหนังสือพิมพ์แสตนดาร์ด ได้เงินเดือน เดือนละ 100 บาทตั้งหลายปีมาแล้ว จนบัดนี้ก็เห็นเขายังไม่ขึ้นเงินเดือนให้สักที เขาก็คงถวายไว้เดือนละ 100 บาทอยู่เรื่อยมา...” พระราชดำรัสด้วยพระอารมณ์ขันของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแก่คนใกล้ชิด

ในห้วงเวลาแห่งความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นี้ เพียงมองภาพถ่ายก็รับรู้ได้ทันทีว่า “ผู้เป็นที่รักของคนทั้งแผ่นดิน” มีแต่จะสร้างสิ่งที่ทำให้ประชาชนมีความสุข

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระปรีชาสามารถด้านการถ่ายภาพ และโปรดปรานการถ่ายภาพมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงพระราชทานกล้องถ่ายรูปยี่ห้อ Coronet Midget ผลิตโดยบริษัทสัญชาติอังกฤษให้พระองค์ขณะพระชนมพรรษา 8 พรรษา พระองค์ทรงศึกษาวิธีการถ่ายภาพด้วยตนเอง สอบถามจากผู้รู้จนสามารถใช้กล้องถ่ายรูปได้อย่างชำนาญ และทรงทดลองใช้กล้องถ่ายรูปอีกหลายรุ่น หลายยี่ห้อ เช่นที่เราคุ้นชินว่าพระองค์ทรงมีกล้องถ่ายรูปคล้องพระศอแทบทุกครั้งที่ปรากฎ และทรงยกกล้องขึ้นถ่ายรูปประชาชนที่เฝ้ารับเสด็จอย่างคล่องแคล่ว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ไม่ได้ทรงถ่ายภาพเพื่อศิลปะเท่านั้น หากภาพถ่ายของพระองค์ยังใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แก้ไขปัญหาของประเทศ พัฒนาบ้านเมืองเพื่อความผาสุกร่มเย็น และทำให้ประชาชนกินดีอยู่ดีมีสุขสมดังพระราชปณิธานของพระองค์

ถึงแม้ว่าวันนี้เราต่างต้องเผชิญกับความจริงอันแสนเศร้าร่วมกัน หากแต่ความงามในภาพถ่ายฝีมือพระหัตถ์ของพระองค์จะยังอยู่ทุกขณะความเป็นไป ตราตรึงในความทรงจำของคนไทยไม่มีจาง

ขอน้อมถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า คณะ ช่างภาพ งานแต่ง เอท วิทชัวร์ เวดดิ้ง

Credit : http://www.prd.go.th/ebook/B0027/

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts