top of page

จับจังหวะแรกเมื่อเจ้าบ่าวพบเจ้าสาว


ผู้หญิงเมื่อกลายเป็นเจ้าสาวก็จะสวยกว่าเดิมอีกหลายเท่าตัว ถ้าเป็นไปตามธรรมเนียม บ้านเรานั้นเจ้าสาวก็จะรออยู่ในห้องเพื่อให้เจ้าบ่าวเดินทางมาสู่ขอ หรือฝรั่งเองก็เชื่อกันด้วยว่าเจ้าบ่าวห้ามเจอเจ้าสาวในวันงานแต่งจนกว่าพ่อของเจ้าสาวจะพามาส่งตัวในโบสถ์

ไม่ว่าความเชื่อนี้จะมาจากเหตุผลใดก็ตาม ทันทีที่เจ้าสาวปรากฎตัว หรือแว่บแรกที่เจ้าบ่าวเจอเจ้าสาว ทั้งแววตา สีหน้า ท่าทางก็ล้วนสื่อความหมายอะไรบางอย่างออกมา ที่สำคัญสิ่งเหล่านั้นล้วนเป็นหลักฐานชั้นดีของความในใจที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวไม่ควรพลาดให้ช่างภาพงานแต่ง อย่างเราได้บันทึกไว้เป็นภาพประทับใจไปตลอดความสัมพันธ์ของชีวิตคู่

Credit Photo: pinterest.com

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts