top of page

ช่างภาพงานแต่ง...ที่ต้องมีมากกว่า 1 คน


การจ้างช่างภาพงานแต่งในปัจจุบัน ส่วนใหญ่เจ้าบ่าว-เจ้าสาวมักจะจ้างเป็นทีมงาน หรือช่างภาพงานแต่งที่มีมากกว่า 1 คนขึ้นไป เพราะพิธีแต่งงานเป็นวันที่สำคัญที่สุดอีกวันหนึ่งของคู่บ่าว-สาว และเป็นสัญญาณแห่งการเริ่มต้นของการเป็นครอบครัวใหม่ เป็นอีกวันที่เจ้าสาวจะรู้สึกว่าตัวเองสวยที่สุด คนที่จะมาช่วยเก็บรักษาภาพแห่งความทรงจำและความประทับใจ ก็คือ ช่างภาพงานแต่งนั่นเอง

คู่บ่าวสาวที่ให้ความสำคัญกับการเก็บภาพในงานแต่งนั้น จะให้ช่างภาพงานแต่งเก็บภาพตั้งแต่เริ่มพิธีหมั้นช่วงเช้า ซึ่งช่างภาพจะต้องคอยเก็บรายละเอียด ทั้งภาพบรรยากาศสถานที่และแขกผู้ร่วมงานหลักๆ หรือภาพสไตล์แคนดิตในช่วงเช้า กับภาพบรรยากาศของเจ้าบ่าวเจ้าสาวตอนแต่งตัว-แต่งหน้า อีกทั้งบรรยากาศในการเตรียมงาน ทำให้ต้องมีช่างภาพงานแต่งมากกว่า 1 คนขึ้นไป และจะต้องสามารถเก็บ บันทึกเรื่องราวพิธีการต่างๆ และบรรยากาศรอบๆ โดยรวม เพื่อถ่ายทอดทุกสิ่งทุกอย่างในพิธีแต่งงาน ตั้งแต่เช้าซึ่งเป็นพิธีหมั้น จนไปถึงพิธีการกลางคืน ซึ่งการมีช่างภาพงานแต่งมากกว่า 1 คน จะทำให้เจ้าบ่าว-เจ้าสาวได้ภาพหลากหลายมุมเพื่อเก็บทุกความประทับใจไว้ในความทรงจำอย่างแน่นอน

หากคุณได้จ้างช่างภาพงานแต่งระดับมืออาชีพที่มากกว่า 1 คน พวกเค้าจะสามารถแบ่งงานกันเพื่อถ่ายพิธี และมุมต่างๆ ทั้งคนและบรรยากาศ ให้ออกมาน่าประทับใจ ซึ่งแม้จะเป็นงานแต่งงานเล็กๆ ที่อาจจะมีแขกมาร่วมงานในพิธีหมั้นช่วงเช้าบางตา แต่การจ้างช่างภาพมากกว่า 1 คน ก็จะยังถือว่าจำเป็นเพราะเป็นการช่วยเก็บบรรยากาศเพิ่มมุมสวยๆให้กับรูป ได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะมีช่างภาพงานแต่งหลักๆ คอยติดตามเจ้าบ่าว-เจ้าสาว ไปทุกที่ และมีทีมงานหรือช่างภาพอีกหนึ่งคนที่จะคอยทำหน้าที่รวบรวมภาพและบรรยากาศแห่งความทรงจำรอบๆ ไปพร้อมๆ กับช่างภาพหลัก ซึ่งจะมีการแบ่งหน้าที่ เพื่อเก็บภาพแห่งความประทับใจในงานพิธีให้มากที่สุด

การเลือกใช้ทีมช่างภาพผู้เชี่ยวชาญ จะทำให้งานแต่งของคุณมีแต่ภาพแห่งความทรงจำที่ดีและสามารถเก็บความประทับใจไปได้อีกยาวนานเลยทีเดียว

Credit Photo: pinterest.com

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts