top of page

D.I.Y. หมายเลขโต๊ะงานแต่ง


หนึ่งในการทำดีไอวายที่นิยมกันก็คือ การทำหมายเลขโต๊ะสำหรับแขกที่มาร่วมงานพิธีแต่งงาน ที่เป็นอีกหนึ่งจุดความสนใจ ที่จะทำให้โต๊ะอาหารเต็มไปด้วยสีสัน จากไอเดียร์การตกแต่งหมายเลขโต๊ะต่างๆ ที่จะทำให้แขกได้ทราบว่าตัวเองนั่งอยู่โต๊ะหมายเลขอะไร และหากมีเพื่อนๆ ตามมา ก็จะทำให้สามารถบอกหมายเลขโต๊ะได้เช่นกัน รวมถึงการถ่ายรูป แต่งงานที่ช่างภาพงานแต่งจะต้องเดินถ่ายรูปคู่บ่าวสาว หรือแขกที่มาร่วมงานตามโต๊ะต่างๆ การมีหมายเลขโต๊ะจะทำให้การถ่ายรูป แต่งงานเป็นไปอย่างราบรื่น เพราะสามารถจำได้ว่าได้ถ่ายภาพถึงโซนไหนแล้ว ในกรณีที่จะต้องถ่ายภาพบรรยากาศในงานให้ทั่ว หรือบางช่วงมีช็อตเด็ดกว่า อย่างไฮไลท์บนเวที เมื่อช่างภาพกลับมาอีกครั้งก็จะทำให้การถ่ายรูป แต่งงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

การทำหมายเลขประจำโต๊ะนั้นสามารถทำเป็นงานดีไอวายได้หลากหลาย อาจจะทำจากเทียน , ทำจากกระดาษ , ทำจากขวด ,ทำจากถุงผ้ากระสอบ,ทำจากกระดาษสา ,ทำจากกล่อง,หรือการนำกระดาษสีสันมาประดับคริสตัลหรือมุก ฯลฯ หลากหลายวิธีที่เจ้าของงานจะดีไอวายว่าจะต้องการแบบไหน ให้เข้ากับธีมหรือเปล่า?? แต่สิ่งที่เหมือนหรือคล้ายๆ กันหลายๆ งานคือ การใช้ดอกไม้มาเป็นส่วนหนึ่งของการตกแต่งของป้ายหมายเลขนั่นเอง ซึ่งความสวยงามที่สร้างขึ้นมาแต่ละโต๊ะนั้น จะทำให้เป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายรูป แต่งงานแห่งความทรงจำเช่นกัน

Credit Photo: pinterest.com, www.crafthubs.com

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts